Mellemtrin

Mellemtrinnet er 4.-6. klasse. På mellemtrinnet får eleverne flere nye fag. Derudover skal de også tage cyklistprøven.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene tysk, håndværk og design og madkundskab.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til et andet fremmedsprog. På Bjerregrav Skole er det tysk.

I 6. klasse får eleverne ikke nye fag, men der bliver bygget videre på fagene fra 5. klasse.

I løbet af 5. eller 6. klasse skal eleverne desuden deltage i cyklistprøven. Læs mere om cyklistprøven på Sikkertrafik.dk.

På mellemtrinnet på Bjerregrav Skole er der især fokus på de individuelle læringsprocesser og overgange fra indskolingen til mellemtrinnet. Der arbejdes med undervisningsdifferentiering og eleverne, der skal lære at arbejde mere og mere selvstændigt.

Fra 4. skoleår er der fokus på faglig læsning og den fortsatte læsning. I 4. klasse får eleverne derfor en ekstra dansktime, som skal bruges til faglig læsning. Fastholdelse af læsemotivationen er vigtig som et overgangsfænomen fra indskolingen. Dette er med sigte på de stigende krav om faglig læsning og etablering af en læsekultur i det hele taget.