Mellemtrin

Mellemtrinnet foregår fra 4.-6. klasse. Her får eleverne en række nye fag og skal arbejde med nogle obligatoriske emner.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk & design og madkundskab.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til sit andet fremmedsprog tysk.

I 6. klasse får eleverne ikke nogen nye fag, men der bliver bygget videre på fagene fra 5. klasse.

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner på mellemtrinnet:

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab

Mellemtrinnet på Bjerregrav Skole

På mellemtrinnet på Bjerregrav Skole er der især fokus på de individuelle læringsprocesser og overgange – broen – fra indskolingen til mellemtrinnet. Der arbejdes med undervisningsdifferentiering og eleverne, der skal lære at arbejde mere og mere selvstændigt.

Fra fjerde skoleår er der fokus på faglig læsning og den fortsatte læsning. I 4. klasse får de derfor en ekstra dansktime, som skal bruges til faglig læsning. Fastholdelse af læsemotivationen er vigtig, som et overgangsfænomen fra indskolingen. Dette er med sigte på de stigende krav om faglig læsning og etablering af en læsekultur i det hele taget.

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

På mellemtrinnet, som betegner 4.-6. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet.

Lærere, pædagoger og forældre omkring klasser på mellemtrinnet har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns udfordringer på mellemtrinnet. Underviserne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt barnet som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne, og det kan også være en udfordring for dig som forælder. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

Elevplanen kan skabe overblik over områder, hvor dit barn har særligt behov for din støtte og fokus. Vær som forælder opmærksom på, at elevplanens indhold måske ændrer karakter i løbet af mellemtrinnet i takt med elevernes interesser. I de fleste klasser bliver det i løbet af mellemtrinnet relevant at tale om problemer med digital mobning, og i nogle klasser dukker alkoholdebatten tidligt op.