Skolens fag

Undervisningen i 1.-6. klasse består af obligatoriske fag, obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Fag Klassetrin
Humanistiske fag  
Dansk Alle
Engelsk 1.-6. klasse
Kristendomskundskab Alle
Historie 3.-6. klasse
Tysk 5.-6. klasse
Naturfag  
Matematik Alle klasse
Natur/teknologi 1.-6. klasse
Praktiske/musiske fag  
Idræt Alle klasse
Musik 1.-6. klasse
Billedkunst 1.-5. klasse
Håndværk og design På et eller flere inden for 4.-6. klasse
Madkundskab På et eller flere inden for 4.-6. klasse

Bemærk, at Bjerregrav Skole kun har til og med 6. klassetrin. Flere af skolens fag skal eleverne stadig have, når de fortsætter i 7. klasse på en anden skole.

Obligatoriske emner

Ud over fagene indgår også tre obligatoriske emner i undervisningen i folkeskolen:

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning skal bidrage til en mere varieret skoledag. Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Understøttende undervisning anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der er knyttet til undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.