Skolens fag

Undervisningen i 1.-6. klasse består af obligatoriske fag, obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Skolens fag er opdelt i fagblokkene humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfag og praktiske/musiske fag.

Nedenfor er der en oversigt over, hvilke fag der er obligatoriske på hvilke klassetrin, og links til EMU Danmarks Læringsportal, hvor du kan læse mere om de enkelte fag.

Bemærk, at Bjerregrav Skole kun har til og med 6. klassetrin. Flere af skolens fag skal eleverne stadig have, når de fortsætter i 7. klasse på en anden skole.

Humanistiske fag

Naturfag

Praktiske/musiske fag

Obligatoriske emner

Ud over fagene indgår også tre obligatoriske emner i undervisningen i folkeskolen:

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter. Læs mere om understøttende undervisning.