Bjerregrav Skoles SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Bjerregrav Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Dagligdagen

Om morgenen tilbyder vi forskelligt morgenmad. Vi vil gerne give børnene en god start på dagen, og prioriterer at morgenerne skal være hyggelige og rolige.

Kl. 14.00 slår vi så dørene op igen, hvor de fleste af børnene starter med at spise deres medbragte eftermiddagsmad.

Der er hen over ugen en vifte af planlagte aktiviteter såsom bål, kreativt værksted, bevægelse, bagning, træværksted, dans m.m. Disse aktiviteter starter oftest mellem kl. 14:00 og 14:30.

Personalet vægter også den frie leg, da det er gennem legen, at børnene får venskaber og lærer at samarbejde. SFO'en er også børnenes fritid efter en lang skoledag. Derfor er det frivilligt, om børnene vil deltage i de aktiviteter, der er på programmet.

Ud over de faste aktiviteter tilbyder SFO'ens rammer også udfoldelsesmuligheder. Vi har et spændende uderum med bl.a. svævebane, dejligt bålhus og Tarzanbane, en gymnastiksal, klodserum, stort LEGO-bord, Wii, en hyggelig hems, dukkekrog, computerrum og meget andet.

Faciliteter

Legeplads: SFO’en råder over 4000 m2 legeplads. En stor del af legepladsen er blevet færdig i foråret 2009.

Wii-rum: I Wii-rummet har vi to Wii-konsoller. Derudover er der en elektronisk tavle, som udover spil også anvendes til biograf.

Kreativt værksted: Her kan der arbejdes med alt fra perler til julepynt.

Legerum: I SFO'en er der en række legerum, hvor der kan leges med klodser, spilles bordfodbold, leges med dukker, og meget andet.

Gymnastiksal: I gymnastiksalen kan der leges, danses, spilles.

Mål og indholdsbeskrivelse

Læs mål og indholdsbeskrivelsen for Bjerregrav SFO.

Kommunikation og forældresamarbejde

Bjerregrav Skoles SFO bruger Aula som kommunikationsplatform, dvs. at det er på Aula næsten alt kommunikation mellem hjemmet og SFO foregår.

Aula har udviklet en App, som gør det nemt at kommunikere med SFO'en.

Man kan logge på Aula via internettet eller Aulas app på din mobiltelefon eller tablet. Første gang man logger på, skal man bruge sit MitID. Herefter skal man benytte sit Unilogin eller en sekscifret talkode, som man opretter i appen første gang man logger på.

Da vi bestræber os på at skabe den bedste dag for børnene i SFO'en, vil vi gerne være så meget til stede som muligt. Vi vil derfor opfordre jer forældre til at benytte Aula som kommunikationsplatform.

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor I har brug for at komme i kontakt med SFO'en, og derfor er der stadig mulighed for at ringe til os på tlf. 29 63 98 62.

Når børnene kommer fra skole, krydser de sig selv ind på vores indkrydsningsskærm.

I Aula kan I give besked om, hvornår jeres barn skal gå hjem eller bliver hentet.

Barnet skal ALTID sige farvel til en voksen og selv krydse sig ud, inden det går

Når personalet møder ind i eftermiddags SFO efter endt skoledag, vil vi se og gennemgå de beskeder, SFO'en har modtaget.

Hvis der er noget vi skal være særligt opmærksomme på, er I altid velkomne til at skrive en besked til os i AULA.

Vi tjekker ikke op på beskeder i Aula, som er sendt efter SFO-dagen er startet kl. 13.00/14.00. Herefter må man ringe ved akut behov på tlf. 29 63 98 62.

Der er ikke opsyn med de børn, som ikke vælger at gå i morgen SFO og bliver udenfor i skolegården.

Vores opsyn frafalder, når børnene forlader SFO'en.

I Aula kan I syge/raskmelde jeres barn.

Dette er vigtigt at gøre, så vi ved, hvilke børn der kommer i SFO.

Du kan lave aftaler med SFO'en om, at dit barn skal sendes hjem eller til fritidsaktiviteter på et bestemt tidspunkt.

Aftaler skal skrives i Aula, så vi fra dagens start ved, hvornår der skal sendes børn afsted.

Vi sender kun børn hjem klokken halv og hel. Dette gør, at vi kan fordybe os i aktiviteter med børnene.

Vi sender gerne børnene til fritidsaktiviteter mv. Vær dog rimelig i de krav, der stilles i den forbindelse.

Vi sender ikke børn op på parkeringspladsen ved opringninger. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå ud og være klar, skal det ligge inde i komme/gå i Aula som en normal sende-aftale (inden SFO- start).

Vi sender gerne børnene ud til skolebussen.

Trivsel i SFO'en

I SFO’en er det vores mål altid at have barnet i centrum - at se, høre og forstå barnet. Nærvær er noget af det, personalet har i højsædet. Der skal være plads til, at de voksne er til stede i nuet og tager udgangspunkt i de behov, der er; både hos det enkelte barn og hele fællesskabet.

Da Bjerregrav Skole er en heldagsskole vægter vi, at barnet oplever en helhed og sammenhæng mellem SFO og skole. SFO'ens pædagoger og medhjælpere har timer i både skole og SFO, hvilket gør, at det enkelte barn oplever SFO og skole som en helhed.

På ugentlige SFO-møder afsættes der tid til nyt fra pædagoger/medhjælpere vedr. et barns skole/hjem eller sociale problematikker. Der aftales særligt fokus samt tiltag i SFO'en for det enkelte barn. Da tiltag kan være af forskellig karakter, samarbejder vi tæt med flere faggrupper om det enkelte barn.