Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Læs skolebestyrelsens årsberetning for 2021-2022.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Morten Kjær Sørensen
Telefon: 25 44 41 70
E-mail: tvreklamer@gmail.com

Forældrerepræsentanter

Gitte Eggert
Telefon: 20 37 34 97
E-mailadresse: gunggaard@gmail.com

Lil Johansen
Telefon: 22 48 74 29
E-mail: liljohansen@hotmail.com

Camilla Brandstrup
Telefon: 60 10 40 67
E-mail: camilla.k.christensen@hotmail.com

Tine Bugge Lund
Telefon: 22 19 97 76
E-mail: tine-l@hotmail.com

Pia Kræfting Jensen
Telefon: 26 33 44 65
E-mail: pia_jensen78@hotmail.com

Kathrine Bruun Søegaard
Telefon: 28 26 89 82
E-mail: kathrinesoegaard@hotmail.com

Ledelsesrepræsentanter

Wivi Bak Hoijer
Tlf.: 2384 9870

Medarbejderrepræsentanter

Anne Dorthe Gyldenløve
Telefon: 22 44 14 04
E-mail: anne243g@rksit.dk

Dorte Rudfeld Pedersen
Telefon: 61 75 37 02
E-mail: dort4715@rksit.dk