Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Afventer konstituering

Forældrerepræsentanter

Camilla Brandstrup
Telefon: 60 10 40 67
E-mail: camilla.k.christensen@hotmail.com

Christina Charlotte Stuhr
Telefon: 61 41 57 33
E-mail: stuhr89@hotmail.com

Dan Stenholt Isaksen
Telefon: 51 61 25 35
E-mail: dan.stenholt@gmail.com

Kathrine Bruun Søegaard
Telefon: 28 26 89 82
E-mail: kathrinesoegaard@hotmail.com

Lil Johansen
Telefon: 22 48 74 29
E-mail: liljohansen@hotmail.com

Line Flarup Mortensen
Telefon: 27 51 80 18
E-mail: Flarupline@gmail.com

Tine Bugge Lund
Telefon: 22 19 97 76
E-mail: tine-l@hotmail.com

Suppleant

Natasha Heimann Rosenkvist Øregaard
Telefon: 28 29 04 96
E-mail: natasha.andersen@hotmail.dk

Ledelsesrepræsentanter

Marlene Ankjær
Tlf.: 23 84 98 70
E-mail: Marlene.Ankjaer@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Anne Dorthe Gyldenløve
Telefon: 22 44 14 04
E-mail: anne243g@rksit.dk

Dorte Rudfeld Pedersen
Telefon: 61 75 37 02
E-mail: dort4715@rksit.dk