Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene begynder i SFO'en d. 1. marts og går i førskole frem til skolestart i august.

En skolepædagog fra SFO'en og personale fra børnehaverne står for førskolegruppen. Bjerregrav Skole har etableret et tæt samarbejde med Fussingø Naturbørnehave og Bjerregrav Børnehus.

Førskolegruppen har base i SFO'en. Prisen er børnehavetakst.

Skriv dit barn op

Hvis du som forælder vælger, at dit barn skal fortsætte i børnehave, vil vi stadig have fokus på en god overgang for barnet.

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Sådan arbejder vi i førskolegruppen

Der arbejdes ud fra et årshjul, der hvert år bliver evalueret i samarbejde mellem skole og børnehaver.

Der vil være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn, og børnehaverne får også besøg af børnehaveklasselederen. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Med udgangspunkt i den læring, der foregår i førskolegruppen i børnehaverne, skal vi finde det bedste frem fra begge vore verdener, og skabe gode rammer for børnenes læring og trivsel, så de kan lande godt og trygt i dette miljø inden skolestart. Der er bl.a. fokus på sprogstimulation og krop og bevægelse.