Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Bjerregrav Skole har en førskolegruppe, hvor de kommende børnehaveklassebørn begynder i SFO'en d. 1. marts. En skolepædagog fra SFO'en og personale fra børnehaverne står for førskolegruppen.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Der arbejdes udfra et årshjul, der hvert år bliver evalueret i samarbejde mellem skole og børnehaver. Der vil være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn, og børnehaverne får også besøg af børnehaveklasselederen. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Førskole på Bjerregrav Skole

Bjerregrav Skole har etableret et tæt samarbejde med Fussingø Naturbørnehave og Bjerregrav Børnehus. Med udgangspunkt i den læring, der foregår i førskolegruppen i børnehaverne, skal vi finde det bedste frem fra begge vore verdener, og skabe gode rammer for børnenes læring og trivsel, så de kan lande godt og trygt i dette miljø inden skolestart. Der er bl.a. fokus på sprogstimulation og krop og bevægelse.

Førskolegruppen har base i SFO’en. Prisen er børnehavetakst.

Hvis man som forælder vælger, at ens barn skal fortsætte i børnehave, vil vi stadig have fokus på en god overgang for barnet.