Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Det pædagogiske læringscenter fungerer som klasseværelsets forlængede arm, hvor der bl.a. kan søges information og produceres opgaver. Læringscentret kan f.eks. stille bøger, computere og IT-programmer til rådighed og vejlede i, hvordan man bruger dem.

I læringscentret kan eleverne også låne og læse bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Det pædagogiske læringscenter skal understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Desuden skal læringscentret inspirere og understøtte lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Læringscentrets opgaver er:

  • at skabe overblik over og formidle læringsressourcer.
  • at understøtte medarbejdernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.
  • at fremme elevernes lære- og læselyst.
  • at arbejde sammen med ledelsen om initiativer, der udvikler skolen.
  • at formidle kulturtilbud til eleverne.
  • at sørge for, at forskningsbaseret viden om læring bliver brugt i praksis.
  • at understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.