Principper og politikker

Bjerregrav Skoles principper og politikker udarbejdes af skolebestyrelsen. Se gældende principper og politikker her.

Skole-hjem-samarbejdet

Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene, og ser det som afgørende, at forældrene støtter op omkring skolegangen bl.a. gennem hjælp til lektier. Skolen yder samtaler med forældrene om det enkelte barn efter behov, således at arbejdet med at lære bliver et fælles anliggende.

Voldspolitik

Bjerregrav Skole arbejder aktivt med voldsforebyggelse ved at håndtere konflikter, når de opstår, samt at følge op, hvis skaden sker.

Voldspolitikken følges af ansatte på Bjerregrav Skole, hvor skolens personale i hvert tilfælde vurderer situationen, samt hvilke pædagogiske handlinger - herunder konsekvenser og opfølgning - der skal ske.

Læs skolens voldspolitik her.