Kommunikationsstrategi

Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre.

Kommunikation og information mellem skole og hjem er væsentlig for et godt samarbejde. For at understøtte samarbejdet har vi på Bjerregrav Skole udarbejdet denne strategi.

Formålet med kommunikationsstrategien er at understøtte trygheden og stoltheden ved at tilvælge Bjerregrav Skole som lokal Folkeskole.

Målet med kommunikationsstrategien er at redegøre for hvor og hvordan vi kommunikere med hvem og hvornår, samt at sikre forudsigelighed og ordentlighed i kommunikationsprocesserne. 

Kommunikationssituationen

Bjerregrav Skoles målgruppe er elever, forældre, lokale foreninger og organisationer samt nye kommende brugere af skolen. Skoledistriktet er for borgere der er bosat i Øster Bjerregrav, Ålum og oplandet samt de der ønsker at gøre brug af det frie skolevalg.

Som folkeskole i lokalområdet er Bjerregrav Skole samlingspunkt for også det lokale foreningsliv.

Bjerregrav Skole har som landsbyskole skolebusser. Skolens naboer er daginstitutionen Bjerregrav Børnehuset samt Bjerregrav hallen, som skolen også benytter til idrætsundervisning.

Profil

Bjerregrav Skole består af en almen skole med klassetrin fra 0.-6. opdelt i to afdelinger: indskoling og mellemtrin. Skolen har to specialklasser for hhv. indskolings- og mellemtrinselever. Specialklassernes målgruppe er primært elever med kognitive udfordringer.

Vi vil kendes på

 • at være en skole, der smelter sammen med nærmiljøet. Vi er trygt forankret i nærmiljøet hvilket vi overfører til tryghed i relationsarbejdet og høj kvalitet i fagligheden.

Vision for Bjerregrav Skole

“Bjerregrav Skole er en lille skole med fokus på faglighed, tryghed og nærhed” 

Bjerregrav Skole er en skole som vægter faglighed højt

Det betyder:

 • At vi sætter tydelige mål for og har klare forventninger til elevernes faglighed
 • Et personale med stort engagement, høj faglighed og interesse for videndeling
 • At vi anerkender og udnytter forældrene som en vigtig ressource for børns læring

 

Bjerregrav Skole prioriterer trivsel for alle

Det betyder:

 • At vi betragter trivsel og læring som hinandens forudsætninger
 • At alle børn føler sig som ligeværdige medlemmer af fællesskabet
 • At trivsel er et fælles ansvar
 • At vi har et fælles regelsæt, der giver tryghed for alle

 

På Bjerregrav Skole er der et unikt forældresamarbejde

Det betyder:

 • At vi anser respektfuld kommunikation som grundlag for gensidigt tillidsfuldt samarbejde
 • Engagerede forældre, der bakker op om skolens normer og værdier
 • Et personale, der er tydelige i deres forventninger til forældrene

Bjerregrav Skole sikrer tryghed i overgange

Det betyder:

 • Høj prioritering af kendte voksne
 • Rød tråd fra børnehave til udskoling
 • Gode overleveringer fra institution til institution

Kommunikationskanaler og platformer

Bjerregrav Skole benytter sig af fire primære kommunikationskanaler: Skolens hjemmeside, AULA og Facebook og Min Uddannelse

 • Skolens hjemmeside 
 • AULA 
 • Min Uddannelse
 • Facebook

Skolens hjemmeside er en platform, der henvender sig til både nye og kommende forældre, samt potentielle nye samarbejdspartnere, jobansøgere mv. 

Hjemmesiden har til formål at informere om: 

 1. Praktiske informationer: Elevtal, mødetid, bustider, regler for brug af elektroniske hjælpemidler, SFO m.v.
 2. Skolens værdisæt, konkrete tiltag, ordensregler og rammer. 

AULA er den kommunikationsplatform der bliver brugt på folkeskolerne i Randers Kommune. Aula skal understøtte det gode skole-hjem-samarbejde. Lærere og pædagoger kan i ugeplanen beskrive ugens aktiviteter, påmindelser og lektier. Skolen samt eksterne samarbejdspartnere kan desuden som supplement skrive opslag og personlige beskeder. Personlige beskeder kan efter behov erstattes af telefonsamtaler eller møder med forældrene. Når elever har behov for digital kommunikation med lærerne eller omvendt, foregår det via beskeder i Aula.

Skolen følger Randers Kommunes anvendelsesstrategi for brug af AULA.

MinUddannelse (MU)

Randers Kommunes folkeskoler anvender MU som læringsplatform.

MU er en læringsplatform, der værktøj, der skaber sammenhæng mellem skole, undervisning og uddannelse for elever, forældre, lærere og vejledere.

MU er en læringsplatform, hvor mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling hænger sammen på meningsgivende og intuitiv vis. 

Facebook: Skolen har november 2019 en officiel facebookside https://www.facebook.com/Bjerregrav-skole-153035501775716/

Vores målgrupper 

Forældre

Kommunikation til forældrene sker i form af:

 • Forældremøder
 • Skole-hjem samtaler
 • Års -, elev - og ugeplaner i MinUddannelse
 • Information via AULA herunder
 • kalender (arrangementer og aktuelt) 
 • beskedsystem (kortfattet beskeder mellem skole og hjem samt fraværsregistrering)
 • Skolebestyrelsen

 Elever

Kommunikation til eleverne sker i form af:

 • Elevplaner i MinUddannelse 
 • Elevsamtaler 
 • Skole-hjem samtaler 
 • Information via AULA herunder
 • kalender (lektier og arrangementer)
 • beskedsystem (mellem elever og lærere)

Lokalområdet omkring skolen

Kommunikation til lokalområdet sker i form af:

 • Skolens hjemmeside
 • Skolens officielle Facebook

Materialer

 • Førskole forældrefolder 
 • Forældrefolder skole (under udarbejdelse)
 • Velkomstfolder til nye medarbejdere