Samværsregler

På Bjerregrav Skole er følgende fem gyldne samværsregler kulturbærere:

 1. Start med dig selv.
 2. Lad alle være med i fællesskabet.
 3. Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig.
 4. Tal ordentligt – det koster ikke noget.
 5. Pas godt på din skole.

Alle børn skal indgå i inkluderende fællesskaber og have lige muligheder for at lære og deltage. De skal opleve:

 • at være en del af et fællesskab.
 • at være motiverede igennem hele skoleforløbet.
 • at de voksne går forrest.
 • at sproget skaber vores virkelighed.

Samværsreglerne for frikvartererne på Bjerregrav Skole/SFO har til formål at fremme en fællesskabskultur ved at eleverne, forældre og personale udviser:

 • Ansvarsfølelse
 • Empati
 • Samarbejdsevne

Reglerne skal hjælpe eleverne til at få styrket kontrol og ansvar for egen adfærd. Reglerne er noget, som eleverne skal lære, og skal blive til gode vaner. Alle behandles ligeværdigt i et forpligtende fællesskab. Her tages der hensyn til, at eleverne er forskellige, men den enkelte elev har også ansvar for egen handling. Personalet og forældrenes opgave er at hjælpe eleverne med at udvikle ansvar, empati og samarbejdsevne.

Vi vægter desuden elevinddragelse på både årgangs-, afdelings, skole-og elevrådsniveau.