Årsberetning 2021-2022

Skolebestyrelsen for Bjerregrav skole takker for skoleåret og giver denne beretning til forældre, elever og personale.

Skolebestyrelsens opgave består af at udarbejde principper for skolens virke, og vi samarbejder på tværs af forældre, elever og personale, om at understøtte skolens udvikling.

I bestyrelsen finder du på forældresiden:

  • Camilla Kjær Brandstrup
  • Gitte Gunggaard Eggert
  • Lil Borregaard Johansen
  • Maria Mandal Pring
  • Morten Kjær Sørensen
  • Pia Kræfting Boeriis

Tak til Anne Knakkergaard for din indsats i bestyrelsen. Og tak til Camilla Kjær Brandstrup for at træde til.

Lad os lige dvæle lidt ved Corona

Åh… Vi savner det ikke, vel? Men Corona var et bagtæppe for skoleåret 2021/2022 og årets beretning skal også starte her grundet påvirkningen. Skønt skoleåret i mindre var påvirket af pandemien end sammenlignet med året før, så trak pandemien alligevel tråde ind i skoleåret.

I november 2021 gjorde Omikron-varianten sit indtog, næsten parallelt med muligheden for vaccination af børn fra 5 til 11 år. I januar 2022 var smitten i samfundet på det højeste, og det kunne mærkes på dagligdagen i skolen. Sygdom pressede såvel personale, børn og forældre. Heldigvis kom vi igennem den høje smitte uden tvungen fjernundervisning og nødpasning.

En stor tak til skolens personale for deres gåpåmod i håndtering af Corona - fra nedlukningen i marts 20 og til nu. Vi håber på et mere roligt efterår og vinter 22/23.

Indsatser og opgaver

Forud for skoleåret havde skolebestyrelsen prioriteret nogle indsatser og aftaler. Der skulle i skoleåret været fokus på faglig udvikling, (dansk læsning og regnestrategier), fællesskaber for alle (trivsel og inkluderende læringsmiljø) og bedre kommunikation mellem skole og forældre.

Bjerregrav Skole har bl.a. iværksat en pædagogisk indsats, der arbejder med både de ud- og indad reagerende børn. Det er en flersidet indsats med kompetenceudvikling på skolen ifht. bl.a. vredeshåndtering. Yderligere har vi fået en medarbejder, der er uddannet til mellemrumsaktør, som bliver tovholder for mellemrumsformerne på folkeskolerne i Randers. Et mellemrum indeholder muligheder for at arbejde med holddeling, en adfærdskontakt og trivsels indsats for elever som ikke er i trivsel.

Skolebestyrelsen har endvidere arbejdet med en revidering af skolens kostpolitik og værdiregelsæt, herunder antimobbestrategi og ordensregler. Derudover har vi arbejdet med tematikker omkring FN’s verdensmål og gode overgange i skolelivet. Eksempler fra sidstnævnte er overgangen fra børnehaven til førskole, fra førskole til mellemtrin, og naturligvis overgangen for 6-klassen til et nyt skoletilbud.

Samtidig har vi også arbejdet med endnu bedre kommunikation mellem skole og forældre. Det handler bl.a. om mere og tidligere information om de aktiviteter, der er i løbet af et skoleår, som f.eks. klippe-klister-dag til jul. Derfor vil der nu efter sommerferien sendes en årsplan ud over særlige skoledage for det næste skoleår.

Årets gang og aktiviteter på Bjerregrav Skole

Forældremøder

Skoleåret starter traditionelt med gode forældremøder: På disse møder har der både være fokus på fagligt- og trivselsmæssigt indhold. Praktisk handler det om, at de forskellige klasseteams har delt, hvordan der arbejdes med klassens trivsel, og hvordan der arbejdes med de sociale aspekter. Især i indskolingen er det væsentligt at bruge tid til at orientere om begynderundervisning.

Skolebestyrelsen har indtryk af, at der har været godt med involvering fra jer forældre. Fra bestyrelsen sender vi vores ros til alle klasseteams for disse forældremøder.

Åbent hus

For forældre til de kommende 0-klasser, har skolen også afholdt åben hus arrangement. Dette er en del af førnævnte tematik omkring de gode overgange. Vores håb er, at det åbne hus bidrager til at skabe tryghed ved skolestarten og at dette lægger kimen til et godt samarbejde mellem forældre og skole/SFO. Vi glæder os til at byde velkommen til de nye børn og forældre på Bjerregrav Skole efter sommerferien.

Kultur på tværs

Både 5. og 6. klasse har i år deltaget i et kunst-kultur-skole projekt. I temaugen gik klasserne på opdagelse med lokal byvandring, og efterfølgende fik de hjælp i skriveværksteder af forfatter Gerd Laugesen. Forløbet strakte sig over 5 skoledage og blev afrundet med en fernisering – først for klasserne og herefter for forældrene.

Motionsdag, skovens dag, juleklip og skolefest

Det er sjovt og festligt med disse lyspunkter! De giver mulighed for kreativitet, bevægelse og styrkede relationer på tværs af klassetrin. Endnu en gang tillykke til Bertram, der vandt kagekonkurrencen til skolefesten og en stor tak til alle som har deltaget i disse aktiviteter og bidraget positivt til skolens kultur.

SFO - her er der altid gang i noget sjovt

Kan det mon ske … at Bjerregrav Skoles SFO har kommunens højeste tilslutningsprocent, fordi afstanden mellem bygningerne er så kort? Næppe. Eller er det fordi SFO’en blandt andet tilbyder et sjovt puderum, og pokemon jagt, og julehemmeligheder, og betonnisser, og hjemmebag, og halloween uhygge, og mooncars, og popkorn, og brætspil, og aftenarrangementer, og rulleskøjter, og pandekager, og perleplader, og … Ja, vi kan blive ved … Svaret findes nok i alt ovenfor, stærkt flankeret af SFO personalet. Bestyrelsen må igen sende vores roser til personalet, for deres evne til at holde gang i aktiviteterne og det pædagogiske arbejde med børnene i SFO tiden – også i en coronatid.

På skolebestyrelsens vegne
Morten Kjær Sørensen, formand