Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Bjerregrav Skole.

Forældre og andre med ærinde omkring skolen bedes vise hensyn til gående og cyklende børn samt undlade at køre ind i skolegården i skoletiden.

Skolebus

Der kører skolebus til skolen til 1. lektion og hjem efter 7. lektion samt kl. 15.20 og 16.20.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.