Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Bjerregrav Skole.

Forældre og andre med ærinde omkring skolen bedes i øvrigt vise hensyn til gående og cyklende børn samt undlade at køre ind i skolegården i skoletiden.

Der kører skolebus til skolen til 1. lektion og hjem efter 7. lektion - samt kl. 15.20 og 16.20.

Du kan se køreplanerne for skolebussen her.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.