Befordringsgodtgørelse

Når du har et barn i specialskole eller specialklasse, kan du som forælder søge om befordringsgodtgørelse.

Godtgørelsen ydes på baggrund af antallet af kilometer for den direkte strækning fra hjemmet til skolen. Strækning opgøres ifølge Krak og er den enkelte distance x 4 med angivelse af decimal. Befordringsgodtgørelsen bevilges på de skoledage, hvor barnet har været i skole, og ydes i forbindelse med skoledagens begyndelse og afslutning.

Befordringsgodtgørelsen er skattepligtig. Kilometersatsen er laveste sats for kørsel i egen bil. Du skal som forælder selv indberette godtgørelsen, da Randers Kommune ikke har indberetningspligten. Befordringsgodtgørelsen udløser et skattemæssigt fradrag på selvangivelsen for de dokumenterede udgifter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Skattestyrelsen. De kan give dig en forhåndsbesked om fradragsmuligheder.

Der er mulighed for at søge befordringsgodtgørelse, når dit barn er indskrevet i en specialskole eller i en specialklasse.

Du skal udfylde en blanket med antal kilometer, navn og CPR-nummer på barn og forældre. Det kræver MitID at udfylde blanketten.

Hvis du ikke har MitID, kan du kontakte dit barns skole og få udleveret en blanket i papirform.

Sådan håndterer vi de indsendte oplysninger

Den udfyldte blanket bliver sendt til barnets skole, som godkender den og derefter sender den til sekretariatet i Børn og Skole.

Sekretariatet i Børn og Skole behandler blanketten til brug for udbetaling af befordringsgodtgørelsen. Oplysningerne behandles, så længe kravet for udbetaling af befordringsgodtgørelse er opfyldt. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er slettet eller arkiveret, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Læs om, hvordan Randers Kommune håndterer personoplysninger.

Det siger loven

Du kan læse mere om reglerne i Folkeskolelovens §26 og i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.