Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen. Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen. 

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 10. april 2024, Arbejdet med vores udviklingsområder sker fra skoleåret 23/24. 

Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsmål, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  1. Fokus på at højne elevernes læsefærdigheder

Målet for indsatsen er at få flere dygtige læsere og flere elever der bliver blandt de allerdygtigste læsere. Fokus på læsning vil ske gennem læsebånd, faglig læsning i alle fag og øget brug af skolebiblioteket. Skolen ønsker at opnå en højere andel af elever som er i de dygtigste kategorier i Folkeskolens Overgangstests.

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/