Værdiregelsæt

Vision

Bjerregrav Skole og SFO skal være et naturligt førstevalg for skoledistriktets børn.

Gennem et inkluderende og forpligtende fællesskab med andre børn, unge og voksne, skal eleverne udvikle selvværd og selvtillid. Bjerregrav Skole og SFO ønsker et højt fagligt niveau  og at skabe et miljø, hvor vi bliver dygtige sammen.

Bjerregrav Skole skal skabe faglige og sociale læringsrum, så enhver elev kan udfolde og udvikle sine potentialer fuldt ud, så eleverne forlader skolen med motivation til livslang læring og udvikling samt lyst og kompetence til at tage aktivt del i samfundet.

Kerneværdier

 1. Fællesskaber
 2. Læring
 3. Ordentlighed

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

 1. US båndet, temadage og uger på tværs, venskabsklasser, mobbestrategi, ikke opdeling i frikvarterer, fokus på den gode overgang, den gode start på dagen, tværfaglig samarbejde med modtagende skole.
 2. Forventningsbaseret klasserumsledelse, co teaching, fagdidaktisk forum er der vi sætter mål og retning.
 3. Vi har forventninger om, at man taler ordentligt og respektfuldt om og med hinanden, at eleverne kender skolens ordensregler, respekterer hinanden i fællesskabet også når vi møder  nogen, der er anderledes end os og at kommunikation foregår anerkendende og ligeværdigt.

Forankring

Værdiregelsættet skal være synligt og kendt af alle på skolen ved, at det kommer op på skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder, klasseniveau således, at regelsættet er kendt for alle skolens elever, forældre og personale.

Ledelse

 • At bringe værdiregelsættet op en gang årligt i alle fora, samt synliggøre det.

Personale

 • Er ansvarlig for at koble det på noget konkret i klassens liv, mindst en gang årligt.

Elever

 • Taler om det på klassemøder
 • I elevrådet

Forældre

 • Skolebestyrelsen arbejder aktivt med det en gang årligt