Værdigrundlag

Det er Bjerregrav Skoles mål at ruste vores børn til at fungere som borgere i et demokratisk globaliseret samfund.

Bjerregrav Skole er kendt for at have dygtige og engagerede medarbejdere og ledelse. Engagementet i vores arbejde præges af ambitioner om fortsat at ville udvikle de gode resultater, vi sammen skaber. Det er i væsentlig grad drivkraften for det daglige arbejde på skolen, og vi arbejder ofte med utraditionelle løsninger for at nå de mål, vi sætter os.

Vi vil blandt andet være kendte for at være gode til:

 • at inkludere børn, der har indlæringsvanskeligheder.
 • at skabe god trivsel.
 • at give børn troen på, at de kan.
 • at sætte mål og i fællesskab nå dem i et tæt samarbejde mellem elev/forældre, elev/lærer og elev/elev.
 • at inddrage relevante samarbejdspartnere for at nå de mål, vi sætter os.
 • at udvikle spændende tematiseret undervisning.
 • at ville pædagogisk udvikling.
 • at tage udgangspunkt i det enkelte barn.
  godt teamsamarbejde.

Vi tilstræber:

 • at eleverne aktivt medinddrages i undervisningen, så motivationen er medskabende for læring.
 • at det enkelte barns muligheder udvikles i et fællesskab, således at eleverne får mulighed for at tilegne sig et højt fagligt niveau og får indsigt i eget værd og dermed udvikler selvstændighed, sociale kompetencer og kreativitet.
 • at rumme børn og voksnes forskellighed/mangfoldighed og se dette som en ressource.
 • et miljø præget af gensidig respekt og tolerance blandt elever og voksne.
 • at undervisningsdifferentiering er et centralt princip.
 • at der sættes fokus på de praktisk-musiske dimensioner i fagene ved bl.a. tematiseret undervisning.
 • at IT-kompetencer vægtes højt i den daglige undervisning.
 • at alle børn i leg, sport og skole bevæger sig, således at de udvikler sig motorisk og fysisk passende for deres alder.
 • at alle børn skal indgå i inkluderende fællesskaber og have lige muligheder for at lære og deltage.

Børnene skal opleve:

 • at være en del af et fællesskab.
 • at være motiveret igennem hele skoleforløbet.
 • at de voksne går forrest.
 • at sproget skaber vores virkelighed.