Kvalitetsrapport

Det er et lovkrav, at kommunerne hvert andet år udarbejder en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet.

Kvalitetsrapporten skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål.

Kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om:

  • rammebetingelser (antal skoler, elever, timer mv.)
  • pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde mv.)
  • resultater (karakterer, testresultater, overgang til ungdomsuddannelser mv.)

Kvalitetsrapporten skal tage udgangspunkt i data, der stilles til rådighed af ministeriet i datavarehuset (uddannelsesstatistik.dk). Den skal vise skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokale mål.

Desuden skal kvalitetsrapporten beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen har fulgt op på den seneste kvalitetsrapport, og hvordan der vil blive fulgt op på den nye rapport.