Nationale tests

Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale tests inden for forskellige fag.

De nationale tests er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Derudover er testene et pædagogisk redskab til lærerne og kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Hvilke fag på hvilke klassetrin

Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale tests gennemføres på obligatorisk og frivillig basis.

Fag/klassetrin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dansk, læsning
F
O
F
O
F
O
F
O
F
Matematik
  F O
F
F
O
F
O
F
Engelsk
   
F
O
F
F
O
F
 
Fysik/kemi             F O F
Biologi
            F K F
Geografi             F K F
Dansk som andetsprog
      F K F K F  

O = obligatorisk test
K = frivillig test målrettet klassetrinnet
F = frivillig test målrettet klassetrinnet over eller under