Faciliteter og lokaler

Information om skolens faciliteter, herunder skolebygningerne inkl. de forskellige faglokaler og skolemøblerne

Skolen er opbygget i et plan med syv klasselokaler i indskolingsafdelingen og otte i den øvrige skole.

Der er endvidere skolekøkken, fysiklokale, N/T-billedkunst, sløjdlokale, skolebibliotek, multisal samt musiklokale.

Der anvendes generelt standardiserede skolemøbler i forskellig og indstillelig højde.