NY DATO Kom til valgmøde om skolebestyrelsesvalg

I foråret 2022 afholdes der valg til skolebestyrelserne på alle landets folkeskoler. Du inviteres til valgmøde i forbindelse med skolebestyrelsesvalget.

Valgmøde flyttes pga. sygdom til tirsdag den 15/3 2022 kl. 1700-17.30 i skolens personalerum.

På valgmødet bliver du orienteret om proceduren for valget. Du vil få mulighed for at stille opklarende spørgsmål til selve valget og få en yderligere uddybning af opgaven som skolebestyrelsesmedlem.

Har du ikke mulighed for at møde denne aften, har du stadig mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen. Du skal blot skrive til skoleleder Maibritt Mark Hansen på mail maibritt.mark.hansen@randers.dk senest den 25. februar 2022, så bliver du optaget på valglisten.

Der er tre forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på valg. Som forælder vælges man for en fireårig periode med start 1. august 2022.

Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter og skoleledelsen. Skolebestyrelsen afholder 8 møder om året i tidsrummet kl. 16.30-18.00. Randers Kommune tilbyder uddannelse til nye bestyrelser.

Valg

Hvis der den 28. april er enighed blandt forældre om, hvilke 3 der stiller op, og hvem der er suppleanter, så betragtes det som fredsvalg, og der vil ikke blive iværksat en valghandling.

Er der flere, som ønsker at indtræde som forældrevalgt i skolebestyrelsen, så afholdes der valg. De opstillede kandidater vil i så fald blive bedt om at lave et valgoplæg, som skal sendes til skolen inden den 2. maj.

Skolen udsender valgmateriale elektronisk, og valget igangsættes den 4. maj og slutter den 6. maj kl. 12.00.

Den 9. maj offentliggøres valgresultatet på skolens hjemmeside. Herefter indkaldes den nye bestyrelse til konstituerende møde.