Deltag i skolebestyrelsesvalg 2020

Der er valgmøde på Bjerregrav Skole onsdag den 13. maj kl. 16.00.

Der skal afholdes valg til skolebestyrelsen på Bjerregrav Skole.

Skolebestyrelsesarbejdet er en vigtig del af skolen, hvor forældre, skolens ledelse og repræsentanter fra skolen vil være med til at skabe rammerne for børnenes vilkår på skolen. Der er ca. 8 møder i skolebestyrelsen om året.

I skolebestyrelsen sidder der 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for 4 år.  Derudover er skolebestyrelsen sammensat af repræsentanter fra medarbejderne, ledelsen og elevrådet.

På Bjerregrav Skole har vi forskudt valg hvert 2. år, så der på skift er henholdsvis 3 eller 4 af de forældrevalgte på valg. Til dette valg er 4 personer på valg.

Derudover skal bestyrelsen suppleres med suppleanter.

Program

Vi håber på et stort fremmøde til skolebestyrelsesvalget, som afholdes onsdag den 13. maj fra kl. 16.00-17.00 på lærerværelset.

 • Velkomst
 • Kage, frugt og kaffe/te
 • Fremlæggelse af årsberetning v. SKB-formand Carsten Kjærulff Christensen
 • Valgmøde
  • Orientering om valget
  • Orientering om skolebestyrelsesarbejdet
  • Evt. interesserede til skolebestyrelsen
  • Opstilling

Valgmødet er i mange tilfælde det afgørende møde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at valget til skolebestyrelsen foregår af to omgange: Først er der et valgmøde – derefter kommer evt. afstemningsvalget.

Hvis der på valgmødets opstillingsdel er enighed om prioriteringen, og der ikke senest 10 dage efter valgmødets afholdelse kommer nye kandidater eller indsigelser, så er der fredsvalg, og kandidaterne er valgt i den prioritering, de er opstillet.

Det er vores håb, at vi den 13. maj kan få taget et godt afsæt for den kommende periode.

De forældre, der har forældremyndigheden over et barn, som er indskrevet på skolen, kan stemme og opstille som kandidat til skolebestyrelsesvalget.

Derudover kan følgende personer fremsætte ønske om at få valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen. Ønsket fremsættes skriftligt overfor skolens ledelse senest den 24. april.

 1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
 2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
 3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
 4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
 5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Punkt. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

Valgbestyrelsen kan kræve dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på valglisten er opfyldt.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med bl.a.

 • Skolens fysiske forhold
 • Undervisningen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for bl.a.

 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
 • Elevernes placering i klasserne
 • Skole-hjemsamarbejdet
 • Organisering af undervisningen

Skolebestyrelsen godkender

 • Skolens og SFO'ens budget
 • Skolens undervisningsmidler
 • Skolens ordensregler

Skolebestyrelsen har indflydelse på

 • Ansættelse af ledere og øvrige personale

Skolebestyrelsen orienteres om

 • Læseplaner for skolen
 • Udviklingsprojekter for skolen